Donwload Photo SAKIN İNCİTME BİR CÂNI YIKARSIN ARŞ-I RAHMÂN’I Mahluku halk eden Allah Kitab gö…- Hattat Mahmud

Silahkan download gambar kaligrafi di blog ini dengan cara klik kanan, lalu pilih save gambar.

Bila anda menggunakan smartphone, silahkan tekan lama pada gambar, lalu pilih save gambar.

Selamat melanjutkan kegiatan anda berselancar di internet unk mencari gambar kaligrafi, jual beli online, mencari info peluang usaha, mencari baju batik, jual beli baju hamil dll

SAKIN İNCİTME BİR CÂNI YIKARSIN ARŞ-I RAHMÂN’I

Mahluku halk eden Allah
Kitab göndermişdir vallah
Daim de “amentü billah”
Her amelin olsun lillah
Sakın incitme bir canı
Yıkarsın arş-ı Rahman’ı

Bilirsin ki Allah vardır
İslam’a imanı yardır
Bu dünya fani bir dârdır
Ahiret dâr-ı karardır
Sakın incitme bir canı
Yıkarsın arş-ı Rahman’ı

Tasdik eyledin Kur’an’ı
Tevhid eyledin Rahman’ı
Nar-ı cehîme imani
Vardır kıyamet divanı
Sakın incitme bir canı
Yıkarsın arş-ı Rahman’ı

Bilirsin, haram helali
Bilirsin sevab vebali
Aman olma lâ-übâli
Terk eyle boş kîl u kaali
Sakın incitme bir canı
Yıkarsın arş-ı Rahman’ı

Bu dünya seni terk eder
Devletin hep elden gider
Ölüm bir gün kabre güder
Biri sürer biri yeder
Sakın incitme bir canı
Yıkarsın arş-ı Rahman’ı

Ağ tüylerin nişan olur
Ölümün kehkeşan olur
Vücudun perişan olur
Gözlerin hûn-feşân olur
Sakın incitme bir canı
Yıkarsın arş-ı Rahman’ı

Adalet et umûrunda
Namazın kıl huzurunda
Şakir-i din südurunda
Rahat eyle kubûrunda
Sakın incitme bir canı
Yıkarsın arş-ı Rahman’ı

Nisvane merhamet eyle
Anlara lutf ile söyle
Etfal ile de ol öyle
Şeri’atin yolu böyle
Sakın incitme bir canı
Yıkarsın arş-ı Rahman’ı

Herkese münasib emr et
Layık olmayanı terk et
Gücün yetdiğine emr et
Resul-Ullah yoluna get
Sakın incitme bir canı
Yıkarsın arş-ı Rahman’ı

Ol fakir ki yüzen bakar
Gözlerinin yaşı akar
Mü’min olan kalb mi yıkar
Boynuna la’net mi takar
Sakın incitme bir canı
Yıkarsın arş-ı Rahman’ı

Herkese münasib emr et
Layık olmayanı terk et
Gücün yetdiğine emr et
Resul-Ullah yoluna get
Sakın incitme bir canı
Yıkarsın arş-ı Rahman’ı

Kimsenin gönlünü kırma
Sakın harama el urma
Bir ferdin aybını görme
Günah meclisinde durma
Sakın incitme bir canı
Yıkarsın arş-ı Rahman’ı

Ziyankar adüvv-Ullah’dır
Zalimin hasmı Allah’dır
İslam hasbeten lillahdır
Bu emr-i Resul-Ullah’dır
Sakın incitme bir canı
Yıkarsın arş-ı Rahman’ı

İhtiyara eyle hurmet
Sabîlere kıl merhamet
Misafire sarf et ni’met
Allah’dan istersen rahmet
Sakın incitme bir canı
Yıkarsın arş-ı Rahman’ı

Komşulara hayırhah ol
Ahvallarından agah ol
İnsanlık eyle bir şah ol
LUTFİ makbûl-i dergah ol
Sakın incitme bir canı
Yıkarsın arş-ı Rahman’ı


Sumber:
Source

3 comments

  1. Kabe, Bünyad_ı Halil_i Azer_est… Dil, nazargah_ı Celil_i Ekber_est… Kabe Azeroğlu Halil İbrahim tarafından yapılmiştır. Gönül ise ;yüce ve büyük Allah’ın nazargah_i ilahisidir…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *