Apk Website For Arabic Calligraphy Vefatının 75. sene-i devriyesinde İsmail Hakkı Altunbezer Üstadımızı rahmet ve m… 324

Works Calligraphy that Post by apk Website For Arabic Calligraphy Vefatının 75. sene-i devriyesinde İsmail Hakkı Altunbezer Üstadımızı rahmet ve m… 324
Vefatının 75. sene-i devriyesinde İsmail Hakkı Altunbezer Üstadımızı rahmet ve m…. Islamic Calligraphy

Vefatının 75. sene-i devriyesinde İsmail Hakkı Altunbezer Üstadımızı rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.

İsmail Hakkı Altunbezer kimdir?

8 Şubat 1873’te İstanbul’da Kuruçeşme semtinde doğdu. Kurban bayramında doğduğu için kendisine İsmail adı verildi. Baba tarafı beş batına kadar hattattır. Bunların ilk üçü Trabzon’da, son ikisi ise İstanbul’da mesleklerini sürdürmüşlerdir.

İsmail Hakkı önce, Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin talebesi olan babası Mehmed İlmî Efendi’den sülüs-nesih öğrendi. Sanâyi-i Nefîse Mektebi’nde resim ve hakkâklık tahsil ederken Dîvân-ı Hümâyun Kalemi’ne girdi. Burada Sâmi Efendi’den hem tuğra çekmesini öğrendi, hem de divanî, celî divanî ve celî sülüs yazılarını meşketti. Önce “ikinci tuğrakeş”, sonra da “birinci tuğrakeş” oldu. Çeşitli mekteplerde rik‘a, Medresetü’l-Hattâtîn’de ise tuğra ve celî sülüs hocalığı yaptı.

1928 harf inkılâbından sonra Şark Tezyînî San‘atlar Mektebi’nde, 1936’dan itibaren de Güzel Sanatlar Akademisi’nde tezhip dersleri verdi. Altınbezer soyadını müzehhipliği dolayısıyla aldı. Nâdir rastlanan bir fırça ve kalem hâkimiyetine sahip olduğu için bu yeni mesleğinde de kolaylıkla eserler verdi. Ancak üslûbu itibariyle klasik yolun dışında kaldığından haklı olarak tenkide uğradı. 1945’te hastalığı dolayısıyla akademideki görevinden ayrıldı, bir müddet sonra da vefat etti (19 Temmuz 1946). Mezarı Karacaahmet’in Tunusbağı yolu tarafındaki kabristanda, babasının yanındadır. Mezar kitâbesini celî ta‘likle, vasiyeti üzerine arkadaşı Necmettin Okyay yazmıştır.
#ismailhakkıaltunbezer

judul artikel ini : Vefatının 75. sene-i devriyesinde İsmail Hakkı Altunbezer Üstadımızı rahmet ve m… ,

di http://instagram.com/p/CRf9_JcMG9I ,

ukuran gambar 1080 , x 1080 ,

di posting pada 2021-07-19 14:57:16 ,

dan di sukai sebanyak 324 kali,

tag : ismailhakkıaltunbezer .

Sumber: http://instagram.com/p/CRf9_JcMG9I

[ad_2]