Donwload Photo 1642 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Küçük yaşta hafız oldu ve bu unvan âdeta…- Zembil Sanat

[ad_1]

1642 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Küçük yaşta hafız oldu ve bu unvan âdeta onun isminin ayrılmaz bir parçası oldu. İlk hocası Derviş (Büyük) Ali, yaşlılığından dolayı kendisiyle gerektiği kadar ilgilenemedigini söyleyerek, onu yetiştirdiği hattatların en seçkini sayılan Suyolcuzâde Mustafa Eyyûbî’ye gönderdi. Saygılı ve çalışkan bir talebe olan Hafız Osman, on sekiz yaşında hocasından icâzetini aldı.

Gençlik döneminde Derviş Ali tavrında eserler yazan Hafız Osman, Şeyh Hamdullah üslûbunu öğrenmek amacıyla Nefeszâde Seyyid İsmâil Efendi’nin derslerine katıldı ve harflerden başlayarak tüm müfredatı bir kez daha meşk etti.

Şeyh Hamdullah’ın eserlerini dikkatle inceleyen ve onun sarayda bulunan Mushaf’ını takliden yazan Hafız Osman, aklâm-ı sitteye yepyeni bir estetik boyut kazandırdı ve kendi üslubunu oluşturdu. 1695 yılında Sultan II. Mustafa’ya hüsn-i hat muallimi tayin edilen üstadımız, şehzadeliği sırasında III. Ahmed’e de hat dersleri vermiştir.

Kabri Sünbül Efendi Dergâhı hazîresindedir. Mezarının celî sülüs kitâbesini “Hüsn-i hattı biz bildik, Osman Efendimiz yazdı” sözleriyle onu takdir eden meslektaşı Ağakapılı İsmâil Efendi yazmıştır. Allah rahmet ve mağfiret eylesin.

#islamiccalligraphy #islamsanatı #art #arts #instaartist #hattat #islamic_art #artsy #üsküdar #artist #sanat #kültür #medeniyet #hüsnihat #hatsanatı #instaart #instagram #instaartist #hafızosman #sülüs #nesih #muhakkak #art🎨 #artwork #ottoman #kuran #quran #paper
#خطا ط
#ثلث
#خط العربى

[ad_2]
Sumber:
Source