Donwload Photo 1688 yılında İstanbul’un Eğrikapı semtinde dünyaya geldi. Babası Molla Aşkî Mesc…- Zembil Sanat

[ad_1]

1688 yılında İstanbul’un Eğrikapı semtinde dünyaya geldi. Babası Molla Aşkî Mescidi’nin imamı Hattat Yûsuf Efendi’dir. Çocukluğunda babasından sülüs-nesih yazılarını öğrendi. Sonrasında onun izniyle Hâşimîzâde Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi’nin derslerine başladı ve on sekiz yaşında icâzetnâme aldı.

Yıllarca çeşitli kurumlarda hüsn-i hat muallimi olarak hizmet veren Mehmed Râsim Efendi hayatı boyunca altmış Mushaf, bin kadar en‘âm, delâilü’l-hayrât, hilye, kıta ve murakka‘ yazmıştır.

Azapkapı’daki Sâliha Sultan Sebili’nin ve iki çeşmesinin kitâbeleri, ayrıca Nuruosmaniye Camii cümle kapısındaki âyet üstada aittir. Sanat hayatı boyunca Hâfız Osman’ın üslûbuna bağlı kalmıştır.

Medrese mezunudur, Arapça ve Farsça’ya hakim kuvvetli bir şairdir. Divançesi ve münşeat örneklerinin toplandığı bir yazma nüsha zamanımıza kadar gelmiştir.

Allah üstadımıza rahmet ve mağfiret eylesin.

#mehmedrasimefendi #islamiccalligraphy #zembilsanat #islamsanatı #arts #instaartist #hattat #islamic_art #artsy #üsküdar #artist #sanat #kültür #medeniyet #hüsnihat #hatsanatı #instaart #sülüs #nesih #muhakkak #talik #fyp #art🎨 #artwork #ottoman #kuran #quran
#خطا ط
#ثلث
#خط العربى

[ad_2]
Sumber:
Source