Donwload Photo 1730’lu yılların ortalarına doğru İstanbul’da dünyaya geldiği tahmin edilmektedi…- Zembil Sanat

[ad_1]

1730’lu yılların ortalarına doğru İstanbul’da dünyaya geldiği tahmin edilmektedir. Sağ tarafı felçli olarak doğan, sol elinde de çolaklık bulunan Yesârî Mehmed Esad, azmi ve yeteneği sayesinde bütün zorlukları aşarak 1754’te Dedezâde Mehmed Said Efendi’den ta‘lik icâzetnâmesi almıştır.

Önceleri büyük İran hattatlarının, bilhassa Mîr İmâd-i Hasenî’nin üslûbunda eserler üretmiştir. Zamanla yazısını kendi sanat anlayışına göre olgunlaştırarak Osmanlı-Türk Ta‘lik üslûbunu ortaya çıkarmıştır.

Sultan III. Mustafa tarafından Sarây-ı Hümâyun’a hat muallimi tayin edilen Mehmed Esad Efendi, I. Abdülhamid ve III. Selim devrinde kendilerinin ve devlet adamlarının yaptırdıkları mimari eserlerdeki celî ta‘lik kitâbeleri yazmıştır.

1798 yılında vefat edince Fatih’in Gelenbevî semtindeki Tûtî Abdüllatif Efendi Medresesi’nin hazîresine defnedilmiş olsa da elli bir yıl sonra yanına defnedilen oğlu Mustafa İzzet Efendi’ninkiyle beraber kabirleri tahminen 1925 yılında genişletilen yolun altında kalmış ve kaybolmuştur. Mezar taşı kitâbeleri de Fâtih Camii hazîresine götürülmüştür.

Ta’lik yazının büyük üstadı Yesârî Mehmed Esad Efendi, oğlu Mustafa İzzet’i de eli kudretli bir hattat olarak yetiştirmiştir. Babasından sonra ta‘lik hattında Osmanlı-Türk karakterini daha da sağlamlaştıran Yesârîzâde imzalarında babasını da daima anmıştır.

Allah rahmet ve mağfiret eylesin.

#yesarimehmedesad #zembilsanat #islamiccalligraphy #zembilsanat #islamsanatı #art #arts #instaartist #hattat #islamic_art #artsy #artist #sanat #kültür #hüsnihat #hatsanatı #instaart #instagram #instaartist #instagood #sülüs #nesih #muhakkak #talik #art🎨 #artwork #kuran #quran #paper
#خطا ط
#ثلث
#خط العربى

[ad_2]
Sumber:
Source