Donwload Photo 1758 yılında bugün Ordu iline bağlı olan Ünye ilçesinde doğdu. İlk öğrenimini bi…- Zembil Sanat

[ad_1]

1758 yılında bugün Ordu iline bağlı olan Ünye ilçesinde doğdu. İlk öğrenimini bitirip küçük yaşta İstanbul’a geldi. Ağabeyi İsmâil Zühdü’den sülüs ve nesih meşk ederek on iki yaşında icâzet aldı. Kendisine “Râkım” mahlası verildi. Ayrıca resim sanatıyla ilgilendi ve büyük başarı sağladı.

Medrese tahsilini de tamamlayan Râkım Efendi, akranları arasında öne çıktı ve ileri gelen devlet adamlarının çocuklarına yazı dersleri vermeye başladı. Saray çevresinin takdirini kazandı ve II. Mahmud padişah olunca onun yazı hocası oldu. Ayrıca kendisine sikke-i hümâyun ve tuğra tanzimi görevi verildi.

1809’da molla pâyesiyle İzmir, 1814’te Edirne, Mekke, 1818’de İstanbul kadılığına, 1823’te Anadolu kazaskerliğine yükseltildi.

Râkım Efendi sülüs, nesih ve özellikle celî sülüsle tuğrada çok mahir bir ustaydı ve yenilikleriyle hat sanatına yön verdi. Celî sülüste Hâfız Osman’ın sülüs yazıdaki estetik ölçülerinden ilham alarak yaklaşık 1819’dan sonra kendi ekolünü kurdu. Tuğralara bugüne kadar gelen ve değiştirilmeyen yeni bir şekil kazandırdı. Ayrıca hattatların örnek aldığı sülüs ve tevkî’ karışımı üslûplaştırılmış bir imza tarzı geliştirdi.

Vefat edince vasiyeti üzerine Fatih’in Karagümrük semtinde Atik Ali Paşa Camii hazîresine defnedildi. Daha sonra hanımı kabrinin üstüne türbe ve yanına bir medrese yaptırdı. Allah rahmet ve mağfiret eylesin.

#mustafarakımefendi #islamiccalligraphy #zembilsanat #islamsanatı #arts #instaartist #hattat #islamic_art #artsy #üsküdar #artist #sanat #kültür #medeniyet #hüsnihat #hatsanatı #instaart #sülüs #nesih #muhakkak #talik #fyp #art🎨 #artwork #ottoman #kuran #quran
#خطا ط
#ثلث
#خط العربى

[ad_2]
Sumber:
Source