Donwload Photo 1802’de İstanbul’da başlayan güzel bir ömür, 1823’te Yesârîzâde Mustafa İzzet Ef…- Zembil Sanat

Silahkan download gambar kaligrafi di blog ini dengan cara klik kanan, lalu pilih save gambar.

Bila anda menggunakan smartphone, silahkan tekan lama pada gambar, lalu pilih save gambar.

Selamat melanjutkan kegiatan anda berselancar di internet unk mencari gambar kaligrafi, jual beli online, mencari info peluang usaha, mencari baju batik, jual beli baju hamil dll
Donwload Photo 1802’de İstanbul’da başlayan güzel bir ömür, 1823’te Yesârîzâde Mustafa İzzet Ef...- Zembil Sanat 1

1802’de İstanbul’da başlayan güzel bir ömür, 1823’te Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendi’den alınan icâzetle birlikte hüsn-i hat sanatının bereketine kavuştu. İlmî derecesi de pek yüksek olan Ali Haydar Bey Galata Kadısı, Filibe Mollası ve son olarak da İstanbul Kadılığı görevlerini hakkıyla yerine getirmiştir. Yahyâ Efendi Mezarlığı’nda bulunan, talebesi Sâmi Efendi tarafından yazılan mezar taşı kitâbesi şöyledir:

Vâsıl-ı rahmet-i Hakk sadr-ı esbâk Melek Mehmed Paşazâde Abdülkadir Beyefendi’nin necl-i mükerremi ve esbâk Dârü’l-hilâfeti’l-aliyye kadısı reisü’l-hattâtîn Alî Haydar Beyefendi

rûhiyçün el-Fâtihâ, 1287 (1870)
.
.
#zembil #hüsnihat #hatsanatı #calligraphy #hat #islamiccalligraphy #islamsanatı #art #arts #zembilsanat #medeniyet #kültür #sanat #istanbul #zembilkültürvesanatderneği #meşk #aşk #üsküdar #artist #şiir #divan #tezhib #ebru #cilt #çini #kelimeler #islamicart


Sumber:
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *