Donwload Photo 1829 yılında Kastamonu’nun Seyyidîler köyünde doğdu. Küçük yaşlarda İstanbul’a g…- Zembil Sanat

[ad_1]

1829 yılında Kastamonu’nun Seyyidîler köyünde doğdu. Küçük yaşlarda İstanbul’a geldi ve dayısı Mehmed Hulûsi Efendi’nin yanında yetişti. İlk tahsil yıllarında dayısından sülüs-nesih ve rikā‘ yazılarını meşk ederek 1841’de icâzet aldı.

Hocası bizzat teşvik etmiş olsa da ondan başka hiçbir üstada gitmeyen Şevki Efendi, geçmiş dönemin ustalarının yazılarını dikkatle incelerdi. Böylece “Şevki Mektebi” olarak tanınan bir üslubun sahibi oldu. O günden bugüne sayısız hüsn-i hat talebesi, onun yazmış olduğu murakkaya bakarak sülüs ve nesih meşk etmektedir.

Sanat hayatı boyunca 25 Mushaf-ı Şerif yazan büyük hattatın yarım bıraktığı son Mushaf’ı Hasan Rızâ Efendi tamamlamıştır. Ayrıca çok sayıda cüz ve evrad, hilye-i şerif, murakka ve levha yazmıştır.

Şevki Efendi kendisine ve evine sadece resmî maaşını harcardı. Eserlerinden kazanmış olduğu paranın tamamını Kastamonu ve İstanbul’daki muhtaçlara dağıtırdı. Ömrünün son zamanlarında felç geçirdi. 7 Mayıs 1887’de vefat etti ve Merkezefendi Kabristanı’nda dayısı Hulûsi Efendi’nin yanına defnedildi.

Allah hem üstadımıza hem de onun kıymetli hocasına rahmet ve mağfiret eylesin.

#mehmedşevkiefendi #islamiccalligraphy #zembilsanat #islamsanatı #arts #instaartist #hattat #islamic_art #artsy #üsküdar #artist #sanat #kültür #medeniyet #hüsnihat #hatsanatı #instaart #sülüs #nesih #muhakkak #talik #fyp #art🎨 #artwork #ottoman #kuran #quran
#خطا ط
#ثلث
#خط العربى

[ad_2]
Sumber:
Source