Donwload Photo 1833 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Sâlih Ferdi Efendi’den sülüs ve nesih ya…- Zembil Sanat

[ad_1]

1833 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Sâlih Ferdi Efendi’den sülüs ve nesih yazılarını meşk ederek henüz on üç yaşındayken 1846’da icâzet aldı. Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin derslerine devam etti ve onun en seçkin talebeleri arasında yer aldı. Celî sülüste Mustafa Râkım yolunu benimsedi. Ayrıca divânî ve celî divânîyi de Nâsih Efendi’den öğrenerek icâzet aldı.

Vahdetî mahlasını kullanan Mehmed Şevket Efendi, büyük bir azim ve kararlılıkla sanat çevrelerinin beğenisini ve hayranlığını kazandı. Hem üst mevkideki isimlerden övgüler aldı hem de Dîvân-ı Hümâyun Nişan Kalemi’ne yükseltilerek rütbe-i sâniye ile ödüllendirildi. İslâmî ilimlerde de çok iyi bir seviyede olan ve ilmiye icâzetini alan üstadımız; ressamlık, tuğrakeşlik ve hakkâklık sanatında da gayet mâhir biriydi.

1871 tarihinde çok genç yaşta vefat eden Vahdetî Efendi, Eyüp’te Şeyhülislâm Ebüssuûd Efendi’nin türbe hazîresinde defnedildi. Nuruosmaniye Camii’nde ve Bâbıâli’de Nallı Mescid’de Bilâl-i Habeşî levhaları, Merkez Efendi Türbesi kubbe yazısı, Ayasofya Camii’nde 1853’te yazdığı hadis levhaları, Bursa Ulucamii’nde bir levhası, Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’ndeki celî sülüs levhası onun en güzel eserlerindendir.

Allah rahmet ve mağfiret eylesin.

#islamiccalligraphy #zembilsanat #islamsanatı #arts #instaartist #hattat #islamic_art #artsy #üsküdar #artist #sanat #kültür #medeniyet #hüsnihat #hatsanatı #instaart #sülüs #nesih #muhakkak #talik #reyhani #fyp #art🎨 #artwork #ottoman #kuran #quran
#خطا ط
#ثلث
#خط العربى

[ad_2]
Sumber:
Source