Donwload Photo 1833 yılında İstanbul’un Süleymaniye semtinde doğdu. Küçük bir çocukken Mehmed H…- Zembil Sanat

[ad_1]

1833 yılında İstanbul’un Süleymaniye semtinde doğdu. Küçük bir çocukken Mehmed Hâşim Efendi’den sülüs-nesih meşkine başladı. Hocası vefat edince Halil Zühdü Efendi’nin derslerine devam etti ve 1847’de icâzet aldı. 

Bâb-ı Seraskerî Nizâmiye Jurnal Kalemi’nde müdürlüğe kadar terfi ederek altmış yıla yakın hizmet etti. Ömrünün son vakitlerinde vücuduna felç geldi. 23 Kasım 1907 günü vefat etti ve Süleymaniye Camii hazîresine defnedildi.

Yahyâ Hilmi Efendi’nin evi, torunu ressam Güzin Duran’la eşi ressam Feyhaman Duran tarafından 1970’lerde İstanbul Üniversitesi’ne bağışlanmıştır. Hâlen içindeki tarihî eşya, levha ve tablolarla birlikte muhafaza edilmekte ve ziyarete açık bulunmaktadır.

Yahyâ Hilmi Efendi, sonuncusu yirmi birinci cüze kadar gelen yirmi beş adet Mushaf-ı Şerif, sayısız en‘âm, eczâ-i şerîfe, delâilü’l-hayrât ve evrâd yazmıştır. Allah rahmet ve mağfiret eylesin.

#islamiccalligraphy #islamsanatı #art #arts #instaartist #hattat #islamic_art #artsy #üsküdar #artist #sanat #kültür #medeniyet #hüsnihat #hatsanatı #instaart #instagram #instaartist #instagood #sülüs #nesih #muhakkak #talik #reyhani #tevki #art🎨 #artwork #yahyahilmiefendi

[ad_2]
Sumber:
Source