Donwload Photo 1855 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlk mektebe devam ederken Şumnulu Ömer R…- Zembil Sanat

[ad_1]

1855 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlk mektebe devam ederken Şumnulu Ömer Rüşdü Efendi’den sülüs ve nesih yazılarını öğrenmeye başladı. 1871’de Bahri Efendi’den icâzet aldı.

Daha sonraki yıllarda, talebesi olmak istediği Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin tavsiyesiyle onun öğrencisi Mehmed Şefik Bey’in derslerine devam etti. Sekiz yıl boyunca sülüs, nesih ve celî sülüs yazının inceliklerini öğrenerek dönemin önde gelen hattatları arasına girdi.

Resmî bir görev kabul etmeyip hayatını Cerrahpaşa’daki evinde kitap okuyarak, üstadların yazılarını inceleyerek ve yazı yazarak geçirdi. Büyük boy bir Kur’ân-ı Kerîm’i Âl-i İmrân suresine kadar yazmış; en‘âm-ı şerifler, dua mecmuası ve levhalar hazırlamıştır.

Topçubaşı Bâlâ Süleyman Ağa Külliyesi’ndeki celî sülüs yazıları, Fâik Efendi’nin yazı sanatındaki seviyesini gösteren ve günümüze ulaşan güzel örneklerdendir.

23 Mart 1919 tarihinde vefat eden Fâik Efendi’nin kabri Silivrikapı dışında, Seyyidnizam caddesinde Bâlâ Kabristanı’nda set üzerindedir. Allah rahmet ve mağfiret eylesin.

#ömerfaikefendi #islamiccalligraphy #zembilsanat #islamsanatı #arts #instaartist #hattat #islamic_art #artsy #üsküdar #artist #sanat #kültür #medeniyet #hüsnihat #hatsanatı #instaart #sülüs #nesih #muhakkak #talik #reyhani #art🎨 #artwork #ottoman #kuran #quran
#خطا ط
#ثلث
#خط العربى

[ad_2]
Sumber:
Source