Donwload Photo 1873 yılında İstanbul Fatih’te dünyaya geldi. Babası Fâtih Medresesi müderrisler…- Zembil Sanat

[ad_1]

1873 yılında İstanbul Fatih’te dünyaya geldi. Babası Fâtih Medresesi müderrislerinden Mehmed Tâhir Efendi, annesi Emine Şerîfe Hanım’dır.

Fâtih Merkez Rüşdiyesi’nden mezun olduktan sonra Mülkiye Mektebi’nin üç yıllık ilk dönemini tamamladı. Yüksek kısmının birinci sınıfında okurken babasının vefatı üzerine daha kısa yoldan meslek sahibi olabilmek için Mülkiye Baytar Mektebi’ne girdi. Aynı yıl çıkan büyük Fatih yangınında evleri yanmasına rağmen, bu zorluklar içinde bile okulunu birincilikle bitirdi.

Devrin ileri gelen ilim ve fikir adamlarıyla birlikte 1908 yılında Sırât-ı Müstakîm mecmuasını başyazarlığını da yaparak yayımlamaya başladı. Bir yandan birçok kurumda müderrislik yaparak ilme hizmet etmeyi sürdürdü. İlerleyen zamanlarda, milletimizin pek büyük zorluklarla mücadele ettiği Milli Mücadele yıllarında canla başla koşturarak halkı birliğe davet ve direnmeye teşvik maksadıyla vaaz ve konuşmalar yaptı.

1920 yılında Maarif Vekâleti millî marş güftesi için bir yarışma açtı. Yarışmaya 700’den fazla şiir gelmesine rağmen nitelikli bir manzume bulunamadı. Verilecek olan para ödülü nedeniyle yarışmaya katılmayan Mehmed Âkif’ten bir marş yazması ısrarla istendi. Ödül şartının kaldırılması üzerine şiirini tamamlayarak teslim etti. 12 Mart 1921 tarihli oturumunda okunan şiir ittifakla İstiklâl Marşı güftesi olarak kabul edildi.

Çok büyük zorluklarla ve geçim sıkıntısıyla mücadele eden, Mısır’dayken vatan hasretiyle her gün yanıp kavrulan Mehmed Âkif 1935’te rahatsızlandı. Hastalığının ağırlaşması üzerine 17 Haziran 1936’da İstanbul’a döndü ve 27 Aralık’ta bu dünyadan sessizce göçüp gitti. Allah rahmet ve mağfiret eylesin.

#islamiccalligraphy #zembilsanat #islamsanatı #arts #instaartist #hattat #islamic_art #artsy #üsküdar #artist #sanat #kültür #medeniyet #hüsnihat #hatsanatı #instaart #instagood #mehmetakifersoy #art🎨 #artwork #ottoman #kuran #quran
#خطا ط
#ثلث
#خط العربى

[ad_2]
Sumber:
Source