Donwload Photo 1891 yılında Diyarbakır’da doğdu. Asıl adı Şeyh Mûsâ Azmi’dir. 1908’de yüksek ta…- Zembil Sanat

[ad_1]

1891 yılında Diyarbakır’da doğdu. Asıl adı Şeyh Mûsâ Azmi’dir. 1908’de yüksek tahsil için İstanbul’a geldi. Kabiliyetini fark eden hocalarının tavsiyeleriyle Sanâyi-i Nefîse Mektebi’ne kaydoldu. Fakat babası vefat edince geçimini sağlamak için çalışmak zorunda kaldı ve tahsilini tamamlayamadı.

Memuriyeti yanında Bâbıâli’de Hattat Hâmid Yazı Yurdu’nu açarak yazılar yazmaya başladı. 1928’deki harf inkılâbından sonra atölyesini matbaa haline getirdi. Paşabahçe Cam Fabrikası’nda imal edilen cam eşyalar üzerine çeşitli yazılar yazdı.

En önemli eserleri, yazdığı iki adet Kur’ân-ı Kerîm’dir. Ayrıca çok sayıda Kur’an cüzü, en‘âm-ı şerif, Yâsîn-i şerif, dua ve evrâd mecmuası, elifbâ türünde yayımlanmış eserleri, hilye, kıta, murakka ve levhaları bulunmaktadır.

İstanbul’da ve Türkiye’nin pek çok ilindeki camilerde yazıları olan kıymetli üstadımız, hüsn-i hat sanatını Osmanlı’dan günümüze taşıyan köprüdür. Çektiği tüm zorluk ve zahmetlere rağmen dimdik ayakta durmuş ve hizmetine devam etmiştir.

Kabri Karacaahmet Mezarlığı’nda Şeyh Hamdullah’ın mezarının yakınındadır. Allah rahmet ve mağfiret eylesin, mekânı cennet olsun.

#hamidaytaç #şeyhmusaazmi #islamiccalligraphy #zembilsanat #islamsanatı #arts #instaartist #hattat #islamic_art #artsy #üsküdar #artist #sanat #kültür #medeniyet #hüsnihat #hatsanatı #instaart #sülüs #nesih #muhakkak #fyp #art🎨 #artwork #ottoman #kuran #quran
#خطا ط
#ثلث
#خط العربى

[ad_2]
Sumber:
Source