Donwload Photo 1891 yılında İstanbul Beylerbeyi’nde dünyaya geldi. Daha ilk mektep zamanlarında…- Zembil Sanat

[ad_1]

1891 yılında İstanbul Beylerbeyi’nde dünyaya geldi. Daha ilk mektep zamanlarında hat hocası Ali Efendi’den sülüs ve nesih yazılarını öğrenmeye başladı. Daha sonra Enderun Mektebi’nde Ahmed Râkım Efendi’yle derslerine devam etti.

Babasının da teşvikiyle girdiği Medresetü’l-hattâtîn’de yazı tahsilini tamamladı ve Hulûsi Efendi’den ta‘lik icâzeti aldı.
Ancak ta‘lik ve nesihten ziyade sülüs ve celî sülüs ile ilgilendi.

1923’te memurluk hayatından ayrılarak Bâbıâli Caddesi’ndeki yazıhanesinde serbest hattatlık yapmaya başladı. Harf inkılâbından sonra Ankara’ya yerleşti ve emekli oluncaya kadar Vilâyet Meclis-i Umûmî başkâtipliği görevini yürüttü. 1955’te tekrar İstanbul’a döndü.

Nezaketi, kibarlığı ve şık giyimiyle tanınan Macid Ayral, ömrünün son yıllarını yazı yazmak ve eski eserleri incelemekle geçirdi. Yazı tarifinde ve meşk yazmada, özellikle imzasız ve tarihsiz yazıların hattatını ve devrini tesbitte çok iyi bir ustaydı.

Özel koleksiyonlara girmiş pek çok eseri yanında İstanbul’da Şişli, Levent, Şile, Bebek, Yeşilköy, Muratpaşa, Beyoğlu Kamerhatun, Seyyid Ahmed Camileriyle Arap Camii’nde celî yazıları vardır.

Allah rahmet ve mağfiret eylesin.

#macidayral #islamiccalligraphy #zembilsanat #islamsanatı #arts #instaartist #hattat #islamic_art #artsy #üsküdar #artist #sanat #kültür #medeniyet #hüsnihat #hatsanatı #instaart #sülüs #nesih #muhakkak #talik #fyp #art🎨 #artwork #ottoman #kuran #quran
#خطا ط
#ثلث
#خط العربى

[ad_2]
Sumber:
Source