Donwload Photo 1894 yılında Burdur’da dünyaya geldi. Büyük Hâfız Osman’la karıştırılan hattat, …- Zembil Sanat

[ad_1]

1894 yılında Burdur’da dünyaya geldi. Büyük Hâfız Osman’la karıştırılan hattat, yazdığı eserlere bazen “Burdurî Kayışzâde es-Seyyid el-Hâc Hâfız Osman Nûri” şeklinde imza atmıştır.

İlk öğrenimiyle beraber Kur’an’ı hıfz ettikten sonra İstanbul’a gelip İslâmî ilimleri tahsil etti. Kazasker Mustafa İzzet Efendi’den sülüs ve nesih yazılarını öğrenip icâzet aldı. Hocasının vefatı üzerine onun seçkin talebesi Muhsinzâde Abdullah Hamdi Bey’in derslerine devam etti. Dönemin sanatkârları arasında üstün bir başarı gösterdi ve nesih yazının gelişip ilerlemesinde önemli bir katkı sağladı.

Hayatını Mushaf-ı Şerif yazmakla geçiren üstâdımız, 107. mushafını yazarken 4 Ramazan 1311 tarihinde teravih namazı kıldırdığı esnada rükûda vefat etmiştir. Kaybolan mezar taşı kitâbesi Muhsinzâde Abdullah tarafından celî sülüs hatla yazılmıştı.

Allah rahmet ve mağfiret eylesin.

[ad_2]
Sumber:
Source