Donwload Photo Doğum tarihi tam olarak bilinmeyen üstadımız Ünye’de dünyaya gelmiştir. Kendisin…- Zembil Sanat

[ad_1]

Doğum tarihi tam olarak bilinmeyen üstadımız Ünye’de dünyaya gelmiştir. Kendisinden önce yaşayan ve aynı adı taşıyan bir başka Hattat İsmail Zühdü’den ayırt edilmek için “Yeni” veya “İkinci” lakaplarıyla anılmıştır.

Henüz küçük bir yaşta tahsil alması için babası tarafından Istanbul’a getirilmiştir. Hafız olduktan sonra Eğrikapılı Râsim Efendi’nin önde gelen talebelerinden Moralı Ahmed Hıfzî’den sülüs, nesih ve rikâ‘ yazılarını öğrenmiştir ancak icâzetnâmesi günümüze kadar ulaşmadığı için hangi yıl icâzet aldığı bilinmemektedir.

İsmâil Zühdü Efendi, Sultan III. Mustafa’nın saltanat yıllarında Enderûn-ı Hümâyun’un hat muallimliğine getirilmiştir. Vefatına kadar sürdürdüğü bu görevi vesilesiyle imzalarında “kâtib-i sarây-ı sultânî” veya “hâce-i Enderûn-ı Hümâyun” unvanları görülmektedir.

1806 yılında vefat eden büyük usta, Edirnekapı Kabristanı’na defnedilmiştir. Baş taşı celî sülüs, ayak taşı celî ta‘lik hattıyla kardeşi ve talebesi Mustafa Râkım Efendi tarafından yazılmıştır ve manzum kitâbenin metni de ona aittir.

Allah rahmet ve mağfiret eylesin.

#islamiccalligraphy #islamsanatı #art #instaartist #hattat #islamic_art #artsy #üsküdar #artist #sanat #kültür #ismailzühdüefendi #hüsnihat #hatsanatı #instaartist #instagood #sülüs #nesih #muhakkak #talik #reyhani #tevki #art🎨 #artwork #ottoman #kuran #quran #paper
#خطا ط
#ثلث
#خط العربى

[ad_2]
Sumber:
Source