Donwload Photo Eyüp’te dünyaya geldi, doğum tarihi bilinmemektedir. Büyük hattat Suyolcuzâde Mu…- Zembil Sanat

[ad_1]

Eyüp’te dünyaya geldi, doğum tarihi bilinmemektedir. Büyük hattat Suyolcuzâde Mustafa dedesi olduğu için bu unvanla tanınmıştır. Ağakapılı İsmâil Efendi’den aklâm-ı sitteyi meşk ederek icâzet aldı. Yazıdaki esas gelişimini Yedikuleli Seyyid Abdullah’ın derslerine devam ederek kazandı.

“Necîbâ” mahlasıyla yazdığı şiirleri mürettep divanında toplamıştır. En önemli eseri, hat sanatları konusunda başvuru kaynağı olan Devhatü’l-küttâb’dır. Nefeszâde İbrâhim Efendi’nin Gülzâr-ı Savâb’ını tamamlayan bir eserdir. Çağdaşı hattatlarla ilgili bilgileri bizzat kendilerinden ve yakın çevrelerinden toplamıştır.

Bir mushaf yazdığı da bilinen Necib Efendi 6 Nisan 1758’de İstanbul’da vefat etti. Eyüp’te Mustafa Ağa Çeşmesi yakınında dedesi Suyolcuzâde Mustafa’nın yanına defnedildi. Fakat şehir planlama çalışmaları sonucu maalesef bu kabirler ortadan kaldırılmıştır. Dedesi için yazmış olduğu kabir kitâbesi, Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’ndedir.

Allah rahmet ve mağfiret eylesin.

#suyolcuzademehmednecibefendi #islamiccalligraphy #zembilsanat #islamsanatı #arts #instaartist #hattat #islamic_art #artsy #üsküdar #artist #sanat #kültür #medeniyet #hüsnihat #hatsanatı #instaart #sülüs #nesih #muhakkak #talik #fyp #art🎨 #artwork #ottoman #kuran #quran
#خطا ط
#ثلث
#خط العربى

[ad_2]
Sumber:
Source