Donwload Photo Hacı Nazif Bey olarak tanınan üstâdımız, 1846 yılında şimdi Ruse ismiyle Bulgari…- Zembil Sanat

[ad_1]

Hacı Nazif Bey olarak tanınan üstâdımız, 1846 yılında şimdi Ruse ismiyle Bulgaristan sınırları içinde kalan Rusçuk’ta doğdu. Küçük yaşta ailesiyle birlikte İstanbul’a göç etti. Kardeşi Âkif’le beraber Enderûn-ı Hümâyun’a alındı. Buradaki eğitimi devam ederken Hâfız Abdülahad Vahdetî Efendi’den sülüs ve nesih yazılarını meşk ederek on altı yaşında icâzet aldı.

Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Matbaası’nda yıllarca haritaların litografya (taş baskısı) tekniğiyle çoğaltılması için eczalı kâğıt üzerine eczalı mürekkeple yazdığı yer adlarıyla büyük beğeni kazandı. Vefatına kadar bu görevini sürdürdü.

1880’li yıllarda Sâmi Efendi ile tanışarak kendisinden ta‘lik, divanî, celî divanî yazmasını ve tuğra çekmesini öğrendi. Hocasının kendi üzerindeki tesirini şu cümleyle anlatmaktadır: “Ben ona mülâki olduktan sonra esrâr-ı hatta vukuf peydâ ettim.”

Celî yazıda pek mahir olan Mehmed Nazif Bey’in zamanımıza ulaşan muhtelif kitâbeleri içinde en göze çarpanı, Fâtih Camii hazîresinde Sâmi Efendi’nin kızı Saadet Hanım için yazdığı ve hocasına hürmeten imzasız olarak bıraktığı 1320 tarihli celî sülüs kitâbedir.

Allah rahmet ve mağfiret eylesin.

#mehmednazifbey #islamiccalligraphy #zembilsanat #islamsanatı #arts #instaartist #hattat #islamic_art #artsy #üsküdar #artist #sanat #kültür #medeniyet #hüsnihat #hatsanatı #instaart #sülüs #nesih #muhakkak #talik #reyhani #art🎨 #artwork #ottoman #kuran #quran
#خطا ط
#ثلث
#خط العربى

[ad_2]
Sumber:
Source