Donwload Photo Hüsn-i hat sanatına gönül vermiş olan Sultan 2. Mustafa, Hocazâde Mehmed Enverî …- Zembil Sanat

Silahkan download gambar kaligrafi di blog ini dengan cara klik kanan, lalu pilih save gambar.

Bila anda menggunakan smartphone, silahkan tekan lama pada gambar, lalu pilih save gambar.

Selamat melanjutkan kegiatan anda berselancar di internet unk mencari gambar kaligrafi, jual beli online, mencari info peluang usaha, mencari baju batik, jual beli baju hamil dll
Donwload Photo Hüsn-i hat sanatına gönül vermiş olan Sultan 2. Mustafa, Hocazâde Mehmed Enverî ...- Zembil Sanat 1

Hüsn-i hat sanatına gönül vermiş olan Sultan 2. Mustafa, Hocazâde Mehmed Enverî ve Hâfız Osman’dan yazı meşk etmiştir. Özellikle sülüs, nesih ve celî yazılarda başarılı eserlere imza atmıştır.

İkbâlî ve Meftûnî mahlaslarıyla şiirler ve ilâhiler yazdığı, bunlardan bir kısmının bestelendiği de bilinmektedir.

Beyitin açıklaması şu şekildedir:
Sevgilinin zülfünün hevesi (havası) başımızdan hiç eksik olmaz. Çünkü orası yüksek bir yerdir, o nedenle de rüzgar hiç eksik olmaz.

#islamiccalligraphy #zembilsanat #islamsanatı #arts #instaartist #hattat #islamic_art #artsy #üsküdar #artist #sanat #kültür #medeniyet #hüsnihat #hatsanatı #instaart #sülüs #nesih #muhakkak #talik #reyhani #fyp #art🎨 #artwork #ottoman #kuran #quran
#خطا ط
#ثلث
#خط العربى


Sumber:
Source

1 comment

  1. Meftûnî, “sultan” oluşunu ancak böylesi bir zarafette dile getirebilirdi doğrusu. Başını mürtefi’ bir yer olarak tarif ederek kendi sultanlığına; orada rüzgarın eksik olmayacağını söyleyerek de yine “hevâ-yı zülf-i yâr” gibi zarifçe bir ifadeyle derdin tasanın kendisini terk etmeyeceğine atıfta bulunuyor sanki. II. Bayezid’in şöyle başlayan gazeline nazire olarak yazmış bunu Sultan Mustafa:
    Dâm-ı zülfünle başa dâim belâ eksik değil
    Hışm-ı çeşminle dile her dem cefâ eksik değil 🌻
    Allah kendisine de, atalarına da, hattat hocalarına da rahmet eylesin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *