Donwload Photo Hüsn-i hat sanatına gönül vermiş olan Sultan 2. Mustafa, Hocazâde Mehmed Enverî …- Zembil Sanat

[ad_1]

Hüsn-i hat sanatına gönül vermiş olan Sultan 2. Mustafa, Hocazâde Mehmed Enverî ve Hâfız Osman’dan yazı meşk etmiştir. Özellikle sülüs, nesih ve celî yazılarda başarılı eserlere imza atmıştır.

İkbâlî ve Meftûnî mahlaslarıyla şiirler ve ilâhiler yazdığı, bunlardan bir kısmının bestelendiği de bilinmektedir.

Beyitin açıklaması şu şekildedir:
Sevgilinin zülfünün hevesi (havası) başımızdan hiç eksik olmaz. Çünkü orası yüksek bir yerdir, o nedenle de rüzgar hiç eksik olmaz.

#islamiccalligraphy #zembilsanat #islamsanatı #arts #instaartist #hattat #islamic_art #artsy #üsküdar #artist #sanat #kültür #medeniyet #hüsnihat #hatsanatı #instaart #sülüs #nesih #muhakkak #talik #reyhani #fyp #art🎨 #artwork #ottoman #kuran #quran
#خطا ط
#ثلث
#خط العربى

[ad_2]
Sumber:
Source