Donwload Photo Vekâyinâme-i Abdi Paşa isimli eserden 14 Kasım 1671’de gerçekleşmiş bir olayı di…- Zembil Sanat

[ad_1]

Vekâyinâme-i Abdi Paşa isimli eserden 14 Kasım 1671’de gerçekleşmiş bir olayı dilini sadeleştirerek sizlere sunuyoruz:

İnsanoğlunu hayrete düşürecek ve ibretle seyredilecek kadar garib, nadir vakalardandır ki iki eli bileklerinden ve iki ayağı bir şiddetli arıza sebebiyle düşmüş; hasılı ne el kalmış ne de ayak… Böyle bir şahıs, doğum yeri olan Bolu’dan İstanbul’a gelerek Suyolcuzâde diye tanınan bir hattattan ders alır. Bir müddet bütün dikkatiyle çalışmaya devam eder. Elsiz olduğu halde Allah’ın yardımıyla bir En’âm-ı Şerîf yazmaya muvaffak olur. Anılan ayın yirmi dördüncü gününde, bir vasıtayla Sultan 4. Mehmed tarafından işitildiğinde, bahsedilen şahsı huzurlarına getirtti. Gözü önünde yazmasını emreylediği zaman o elsiz ve ayaksız hattat hokka ve kalemini çıkartıp bir satır sülüs ve iki satır nesih yazarak görenleri hayrete düşürdü. Sultan kendisine bolca lütufta bulundu ve günde yirmi akçe maaş verilmesini emretti.

#islamiccalligraphy #zembilsanat #islamsanatı #arts #instaartist #hattat #islamic_art #artsy #üsküdar #artist #sanat #kültür #medeniyet #hüsnihat #hatsanatı #instaart #sülüs #nesih #muhakkak #talik #reyhani #fyp #art🎨 #artwork #ottoman #kuran #quran
#خطا ط
#ثلث
#خط العربى

[ad_2]
Sumber:
Source