Donwload Photo Zeyrek Sâliha Sultan Mektebi’nde yazı hocası Süleyman Efendi’den hat meşk etmeye…- Zembil Sanat

[ad_1]

Zeyrek Sâliha Sultan Mektebi’nde yazı hocası Süleyman Efendi’den hat meşk etmeye başlayan Kâmil Akdik, Üstad Sâmi Efendi ile derslerine devam ederek 1884’te sülüs – nesih icâzetini almıştır. Hüsn-i hat sanatına hem eğitim hem de araştırma alanında büyük hizmetleri olan hocamıza 21 Ağustos 1915 tarihinde, o dönemin en kıdemli hat ustasına tevcih edilen “Reîsülhattâtîn” (Hattatların Reisi) unvanı verilmiştir.

#zembilsanat #islamiccalligraphy #islamsanatı #hatsanatı #kamilakdik

[ad_2]
Sumber:
Source