Donwload Photo Edebiyat dünyasına silinmez bir damga vurmuş büyük bir şair, yazar ve etkili bir…- Zembil Sanat

[ad_1]

Edebiyat dünyasına silinmez bir damga vurmuş büyük bir şair, yazar ve etkili bir mütefekkir… Onun yıllar yılı ilim ve tecrübeyle harmanlayarak sanatseverlere sunduğu güzel bir yol ışığı…

(Aziz İstanbul, Yahya Kemal Beyatlı’nın 1913-1954 yılları arasında Istanbul’a dair kaleme aldığı araştırma, konferans, makale ve sohbet türündeki yazılarını bir araya getiren eserdir.)

#yahyakemalbeyatlı #islamiccalligraphy #zembilsanat #islamsanatı #arts #instaartist #hattat #islamic_art #artsy #üsküdar #artist #sanat #kültür #medeniyet #hüsnihat #hatsanatı #instaart #sülüs #nesih #muhakkak #talik #reyhani #art🎨 #artwork #ottoman #kuran #quran
#خطا ط
#ثلث
#خط العربى

[ad_2]
Sumber:
Source

Donwload Photo 1849 yılında İstanbul Üsküdar’da doğdu. İlk tahsil yıllarından itibaren hüsn-i h…- Zembil Sanat

[ad_1]

1849 yılında İstanbul Üsküdar’da doğdu. İlk tahsil yıllarından itibaren hüsn-i hatta ilgi duyan Hasan Rızâ, aralarında Yahyâ Hilmi Efendi gibi büyük bir hattatın da bulunduğu üstadlardan yazı meşk etti.

1865’te babası vefat edince amcası sayesinde Muzıka-i Hümâyun’a kaydoldu ve burada Hattat Mehmed Şefik Bey’in derslerine katılarak icâzet aldı. Ta‘lik hattını da Sâmi Efendi’den öğrendi.

Sülüs, celî sülüs, ta‘lik, celî ta‘lik yazı çeşitlerinde çok sayıda eser vermiş olan Hasan Rızâ Efendi’nin en başarılı olduğu yazı, nesih hattıdır. Harekelerin isabetli yerlere konulması sayesinde rahat okunabilen ve estetik açıdan da mükemmel denebilecek güzellikte Mushaflar, hilye-i şerifler, murakka’ ve kıt’alar yazmıştır.

Hasan Rızâ Efendi asıl şöhretini basılmak üzere yazdığı “âyet-berkenar” Mushafla kazanmıştır. Eczalı kâğıda eczalı mürekkep kullanarak özellikle hıfza çalışanlara kolaylık sağlamak üzere, âyetlerin sayfa başında başlayıp sonunda bitecek şekilde düzenlendiği ve her sayfasını onbeş satır olarak yazdığı bu Mushaf’ın Matbaa-i Âmire baskısı 1884’ten itibaren birçok defa basılmıştır.

Rumelihisarı’ndaki evinde 1 Mart 1920 tarihinde vefat etti. Hisarın yanındaki kabristana defnedildi ve kabir kitâbesi sonradan yazdırıldı.

Allah ömrünü İslam’a hizmet etmeye adamış üstadımıza rahmet ve mağfiret eylesin.

#hasanrızaefendi #islamiccalligraphy #zembilsanat #islamsanatı #arts #instaartist #hattat #islamic_art #artsy #üsküdar #artist #sanat #kültür #medeniyet #hüsnihat #hatsanatı #instaart #sülüs #nesih #muhakkak #talik #reyhani #art🎨 #artwork #ottoman #kuran #quran
#خطا ط
#ثلث
#خط العربى

[ad_2]
Sumber:
Source