Download Video ✒️ những lỗi viết calligraphy khi mình mới bắt đầu | beginner calligraphy mistakes

This is video new ✒️ những lỗi viết calligraphy khi mình mới bắt đầu | beginner calligraphy mistakes. you can see the video :

video tutorial kaligrafi
video calligraphy

[ad_1]

please click this button to download the video for free :

download video

Description :
#journalwithme #calligraphy #amysjournal

hi all, hôm nay mình lại làm video về việc viết calligraphy sau…9 tháng =)) mình vốn nghĩ 1 video về calligraphy như trước mình làm là đủ rồi, nhưng giờ lại cảm thấy có thêm vài điều muốn chia sẻ, với cũng có nhiều bạn hỏi mình nữa. nhưng the most faq là viết bao lâu thì chữ mới đẹp thì thật sự mình cũng không biết nữa, vì điều này phụ thuộc vào bản thân các bạn thôi ^^
video được quay trong lúc nghe lo-fi playlist trên spotify =)) ngày kia nct 2020 comeback là có nhạc mới để nghe tiếp rồi =))
—————————————————————–

s u p p l i e s (affiliate links):
1. tombow fudenosuke: https://bit.ly/3nmosLk
2. pentel brush sign pen: https://bit.ly/3mjal8F
3. crayola super tips: https://bit.ly/34uvo1V
4. sakura koi coloring brush: https://bit.ly/2KpVLi6
5. zebra mild liner brush: https://bit.ly/381Xgew
6. tombow abt dual brush: https://bit.ly/3gLTNoi
7. b5 notebook: https://bit.ly/3gKCDrk

——————————————————————-

2 0 2 0 b u l l e t j o u r n a l s e t u p:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiCJi4QSbYNgcjU9-RHIzSBGsl7aKsyhC
2 0 2 0 j o u r n a l w i t h m e:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiCJi4QSbYNiglaLavNgDBWBJ3eWAsG93

——————————————————————-

i n s t a g r a m:
https://www.instagram.com/amysjournal__/
t i k t o k:
https://www.tiktok.com/@amynguyensjournal

——————————————————————-
m u s i c:
Lights by Roa https://soundcloud.com/roa_music1031
Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0
Free Download / Stream: https://bit.ly/roa-lights
Music promoted by Audio Library https://youtu.be/7TWSF5Dt0EM
[ad_2]

Views : 105806
Rating : 4.97

Video Duration : 00:08:06
Video Time : 1602324005
Video Date : 2020-10-10 18:00:05
Author : amynguyen’s journal

Video Likes : 3722
Video Dislikes : 25

Keywoard : calligraphy

Source : https://www.youtube.com/watch?v=Kxql4r5DEXs